Boekenlijst van de Stichting
 

De volgende boeken zijn uitgegeven door de Stichting of door anderen met medewerking van de Stichting.
Vervolgens worden vermeld de projecten die de Stichting op stapel heeft staan. Tenslotte de recensies die Stichting heeft verzorgd. Ook van uw boek kan een recensie op deze site verschijnen als u uw boek aan de stichting schenkt.

 

Genealogica Systematica - Rastersysteem
Het Geslacht van Blaricum (en varianten)
1000 jaar Gendringen
De Liemers van Nol Tinneveld
St. Irmgardis, Herrscherin und Heilige vom Niederrhein
Ons Familieboek
Sint-Jorisgilde Braamt - Een traditie van 625 jaar
Hervormde Kerken Zeddam
De stadsplattegronden van Jacob van Deventer
Het Kerspel Beek in de Liemers

Archief Heerlijkheid Voorthuijzen 13271910

Recensies
Vinkwijk: Van Vinkop tot Vinkebruuk
Een Liemers Mens
Gildebeker als geschenk anno 1675

In bewerking
Regesten Sint-Vitusstift Eltenberg 968-1857
Leenregister De Bijvank Beek (Bergh) 1350-1541
De kunstenaar Pater Humbert Randag OFM (1895-1965)
Transcripties en kwartierstatenboekenGenealogica Systematica - Rastersysteem
 
door Dr. Margret Riedel, Wesel-Diersfordt 1972

West- en Oostfrankische heersers 7e-13e eeuw, register aartsbisschoppen van Keulen 8e-l4e eeuw. Drie versies: Duits, Frans en Nederlands, losbladig. Uit de nalatenschap van Dr Riedel. Te bestellen bij de Stichting: € 3,00 exclusief porto.
 

  terug naar overzicht

 

Het Geslacht van Blaricum (en varianten)
 
door F.X.M. van Blaricum, Terborg 1975

De uitkomsten van intens en degelijke genealogisch onderzoek werden in bescheiden vorm uitgegeven.
Na het overlijden van de auteur kreeg de Stichting de volgende geschriften ten geschenke, die wij voor liefhebbers beschikbaar stellen (exclusief porto): - Aanvullingen en verbeteringen Van Blaricum 1976 - € 6,00 - Aanvullingen en verbeteringen Van Blaricum 1979 - € 3,00 - Het geslacht Reijers-Rogiers z.d. - € 3,00
 

  terug naar overzicht

 


 

1000 jaar Gendringen
 
A.G. van Dalen e.v.a., Nijmegen 1983

In opdracht van de Rabobanken in de gemeente Gendringen schreef Toon van Dalen dit boek; bovendien zijn bijdragen van 14 medewerkers opgenomen. Alle buurschappen van Bergh komen aan bod en interessant is de aandacht die wordt besteed aan het verenigingsleven. Voor de plaatselijke en streekgeschiedenis is dit boek van grote waarde. 528 blz met vele illustraties.
De Stichting kan het boek leveren voor € 35,00 exclusief porto.
 

  terug naar overzicht

 

De Liemers van Nol Tinneveld
 
Red. John Thoben, Nijmegen 1984

Toen Nol Tinneveld in 1977 verongelukte, was hij druk bezig met materiaal en foto's te verzamelen voor een boek over de Liemers in Grootvaders tijd. Om te voorkomen dat dit alles verloren zou gaan, verzocht de schoonzoon van Nol, Jac Mombarg, ons er een boek van te maken. Het is een rijk geillustreerd werk geworden in een stofomslag met de beroemde kaart van Christiaan sGrooten uit 1573 in kleur. Er bestaat veel belangstelling voor dit werk: het is inmiddels slechts antiquarisch te koop.
De Stichting heeft nog enkele exemplaren: € 30,00 exclusief porto.
 

  terug naar overzicht

 

St. Irmgardis, Herrscherin und Heilige vom Niederrhein
 
door Dr. Margret Riedel, Wesel-Diersfordt 1985

Dit werk dat onze Stichting uit de nalatenschap van de auteur werd geschonken, bestaat uit twee delen die wij afzonderlijk aanbieden:

 1. Legende wird zur Wirklichkeit, rijk geillustreerd, veel afbeeldingen in kleur - Prijs € 10,00
 2. 24 Genealogische Tabellen im Koordinatensysteem bezogen auf den Niederrheinischen Raum im Mittelalter

VII. bis XIII. Jahrhundert - Prijs € 5,00

 

  terug naar overzicht

 

Ons Familieboek
 
John Thoben, Nijmegen 1985

Dit boek heeft aan de wieg gestaan van de Stichting voor Genealogie en Geschiedenis tussen Rijn en IJssel. De parenteel gaat uit van Bernd Gerritsen en Mientje Berntzen die in 1810 trouwden in Beek (Bergh), en behandelt de eerste drie generaties.
Van de partners van deze nakomelingen allover the world zijn kwartierstaatjes opgenomen. Foto's zijn aanwezig tot en met de vierde generatie. Van alle in 1985 nog levende nakomelingen zijn de adressen opgenomen.
Het boek wordt wel eens de "Genealogische Encyclopedie van de Liemers" genoemd; diverse auteurs hebben er naar verwezen.
De Stichting kan dit boek nog beperkt aanbieden voor € 50,00 exclusief porto.
 

  terug naar overzicht

 

Sint-Jorisgilde Braamt - Een traditie van 625 jaar
 
John Thoben, Braamt 1995

Recensie in Gens Nostra nr 53 (1998) door M. V-K:
De gemeente Bergh kent nog vijf uit de Middeleeuwen daterende gilden. Een daarvan is het Sint-Jorisgilde te Braamt - geen ambachts- of schuttersgilde, maar een buurschapsorganisatie, die van oudsher waakte over de goede gang van zaken in het dorp. Het had een sociale taak t.a.v. de armen en gebrekkigen en het begraven van de doden. In deze uitgave wordt aandacht besteed aan de schutspatroon, het grondbezit, de stamhuizen met gilderecht, belangenbehartiging van de bewoners, naburen en gemeenschappelijk gebruikte grond, geeft inzicht in inkomsten en uitgaven en functies binnen het gilde - alles rijk voorzien van namen. E.e.a. wordt ingeleid door het verslag van verhoren over gebeurtenissen die leidden tot beschuldiging van hekserij en verdrinking van Albert Schepens en Geertje Grevers in 1647. Men krijgt hierdoor een levendig beeld geschetst van het functioneren van de buurschap. Uit het boek spreekt duidelijk het plezier van archiefonderzoek doen en het enthousiasme voor de eigen regio. Van de bijlagen noemen we tot slot de alfabetische lijst van gildebroeders met o.a. levensjaren, waarin veel voorkomende namen zijn: Baakman, Berendsen, Bisselinck, Buiting, Damen, Ten Eikelder, De Guliker, Hartjes, Hegeman, Hunting/k, Kaak, Kersjes, Keurntjes, Kniest, Koster, Kuster, Lenting, Nijland, Ooiman, Oostendorp, Van Schriek, Sluiter, Span, Tempel, Thuis, Van Westerop, Wolsing.
De Stichting kan u het boek (nog) bezorgen voor € 12,50 exclusief porto.
 

  terug naar overzicht

 

Hervormde Kerken Zeddam
 
Historische notities bij het 400-jarig bestaan op 16 juli 1998
John Thoben, Zeddam 1998

Inhoudsopgave:

 • De kerstening van onze streek
 • De middeleeuwse kerk van Zeddam
 • De Reformatie
 • De Reformatie in Zeddam
 • "Paepsche stoutigheden"
 • Het Rampjaar l672
 • Het orgel
 • Strijd om de geestelijke goederen
 • De Diakonie
 • Predikanten van Zeddam
 • Kosters/voorzangers - Schoolmeesters
 • Begraafplaats
 • Imminkfonds en Imminkhuis
 • Zondagsschoolwerk
 • Het jeugdwerk
 • Bouw- en restauratie-activiteiten
 • Hervormde Vrouwenvereniging
 • Twee gemeenten, een predikant
De laatste exemplaren zijn nog voor € 12,50 te koop.
 
  terug naar overzicht

 

De stadsplattegronden van Jacob van Deventer
 
Eindredactie P.C.J. van der Krogt.

Uitgegeven door de Stichting tot bevordering van de uitgave van de plattegronden van Jacob van Deventer in samenwerking met Canaletto. In map 6: Nederland: Gelderland, Alphen aan den Rijn 1998 wordt de kaart van 's-Heerenberg toegelicht door John Thoben.
Vanwege de prijs (€ 150,00) in weinig bibliotheken aanwezig.
Wel in het Streekarchief te Doetinchem en Bibliotheek Arnhem (Gelders Documentatie Centrum).
 

  terug naar overzicht

 

Het Kerspel Beek in de Liemers
 
John Thoben, 's-Heerenberg 1999

Op 19 februari 2000 werd het "Boek van Beek", waarnaar belangstellenden al jaren met spanning uitkeken, ten doop gehouden in "De Zoete Inval" Sint-Jansgildestraat 52 te Beek. Het boek is een uitgave van de Stichting.
De omvang van het boek is volledig uit de hand gelopen. Aanvankelijk waren 800 bladzijden gepland, maar het zijn er ruim 1540 geworden! ! ! Zo'n dik boek kan natuurlijk niet meer in een band. Er is dan ook besloten er twee banden van te maken.


In band 1 (880 bladzijden) zijn ondergebracht: Bronnen en literatuur - Oorkondenboek - Acht opstellen: - Ontginning en grondbezit - Korterbosch, Sonderbosch en Bijvank - Montferland - Markegronden en bosmarken - Gilde van Sint-Jan - Kerk en kerspel - Boerderijen en hun bewoners - Voor galg en rad. - Kaart van het Kerspel Beek - Hoeven, Katersteden en Daghuurdersplaatsen.

In band 2 (660 bladzijden) vindt u: Alle gezinnen van Beek van 1640 tot 1940. Registers op deel 1 en 2. De delen zijn niet afzonderlijk te koop. De twee delen van dit uiterst exclusieve boek zijn nog zeer beperkt leverbaar voor de prijs van

Twee banden samen € 50,00 exclusief porto.
 

  terug naar overzicht

 

Het Rijke Roomse Leven
 
De kwartierstaten voor deze rubriek in Old Ni-js - het lijfblad van de Heemkundekring Bergh - worden verzorgd door de Stichting voor Genealogie en geschiedenis tussen Rijn en IJssel.
 
  terug naar overzicht

 

Recensies
 
Vinkwijk: Van Vinkop tot Vinkebruuk
 
Kock, G. e.a. Doetinchem 1995

Voor mij ligt het boekje 'Vinkwijk - van Vinkkop tot Vinkebruuk' , samengesteld door Oswald Engelbarts, Rob Fenneman, Willy Gerritsen en Gerard Kock en geschreven door de laatste. Het is een zeer waardevol geschrift. Het dialect geeft het een warme sfeer die door de prachtige foto's uitstekend wordt ondersteund. Het eerste hoofdstukje 'Vinkwiek, 'n stukske geschiedenis' (blz 5-7) sluit goed aan bij hetgeen hierboven staat geschreven: het geeft een indruk hoe wij ons de ontginning van Vinkwijk moeten voorstellen. Maar wat op blz 7 staat over die 'protestante boere' kan niet kloppen. Het is afgeschreven van meester Helmes (1975) en die heeft het weer van de heer Klaas Sybranda (1958). Het is een van de vele fabeltjes die de heer Sybranda als historie in de wereld heeft gezet. John Thoben (uit Old Ni-js nr 42)
 

  terug naar overzicht

 

Een Liemers Mens
 
J.Th.M. Giesen streekarchivaris de Liemers en Doesburg 1973-1998
B. Janssen e.a. Zevenaar 1998 (ISBN 90-74663-04-4)

Op 3-6-1998 was een grote groep regelmatige bezoekers van het archief van de gemeente Zevenaar in het stadhuis aldaar bijeengekomen om de archivaris van het Streekarchief De Liemers en Doesburg, Jan Giesen, te huldigen. Het was 25 jaar geleden dat Jan bij dit Streekarchief was komen werken en iedereen vond dat dit zilveren jubileum niet onopgemerkt voorbij mocht gaan. Jan Giesen is niet zomaar een archivaris; hij is een model van een uitmuntende archivaris. Een archivaris bij wie je nooit vergeefs aanklopt, die veel meer biedt dan zijn plicht is. En daarbij valt hij nooit uit zijn rol: hij is de rust en vriendelijkheid zelf.
Dat was de reden waarom een stel archiefbezoekers deze beminnelijke functionaris als tegenprestatie voor zijn vele diensten op de dag van dit jubileum "Een vriendenboek" aanboden: Het is een prachtig boek van op de kop af 400 bladzijden in een aantrekkelijke band. 36 Vriendinnen en vrienden hebben 44 bijdragen aangeleverd om het boek te vullen. De omvang van de bijdragen is zeer verschillend - de ene bijdrage is meer doorwrocht, de andere wat luchtiger. De mannen die dit karwei hebben aangespannen, met name: Jot Akkermans, Gerard van Hunen, Ben Janssen en Gerrie Willemsen van de "Projectgroep" stellen in de inleiding vast dat er is: "een grote diversiteit in de bijdragen, zoals er ook een grote diversiteit bestaat bij archiefbezoekers". De auteurs moesten zich wel beperken tot "het werkgebied van Jan Giesen". De bijdragen van Harrie Braam (die spelen in Wijnbergen en Kilder), van Martha Furtjes-Egbers (dat speelt in Loerbeek) en van Jan Smit (dat speelt in Didam) passen hier dus eigenlijk niet. Gelukkig hebben de auteurs bij hun historisch werk geen oogkleppen op gehad: het boek is ook voor mensen buiten het werkgebied van Jan Giesen hoogst interessant. - Neem bijvoorbeeld de "Geschiedenislessen uit Liemers Lantaern 1945-1974" een "verklarende bibliografie" van Jot Akkermans. Maar liefst 90 van de 139 "lessen" vloeiden uit de pen van Toon van Dalen die ook voor onze Berghse geschiedschrijving van zo grote betekenis was. Denk bijvoorbeeld aan "Gilden en Schutterijen in de graafschap Bergh", "Bergh, Heren Land en Volk" en "1000 Jaar Gendringen". Deze 90 "lessen" vormen een ideale start voor beginners in de historie van onze streek. (Jammer dat er niet bij staat waar je die lessen kunt halen!) - Of bijvoorbeeld de bijdragen "Christendom" en "Geestelijke orden in Gelderland" van Brand Beumer. De encyclopedische inslag nemen wij op de koop toe: hij verraadt deze technicus-van-huis-uit. - De vraag van Jan Verhagen "Wie zorgt voor het bodemarchief?" is Liemers gekleurd, maar de vraag en het antwoord gelden overal. - En wat denkt u van de artikelen van Ben Jansen: twee over zijn paradepaard de steenoven, een over de gemeente Pannerden en een over de Marechaussee in Zevenaar. Die zitten goed in elkaar en zijn prettig om te lezen. - Gerard van Hunen kijkt in zijn "Vreemde reizigers in Zevenaars patentregister" ver over de grenzen van Jan Giesens werkgebied; zijn archivalia zijn slechts het uitgangspunt. - En het zou werkelijk doodjammer zijn geweest als het artikel van Jan Smit "Didam: continuiteit en verandering in een Liemers dorp (1815-1970)" voor dit boek zou zijn geweigerd, omdat Didam niet tot het werkgebied van de jubilerende archivaris behoort. Ik kan nog een tijdje doorgaan. Maar koopt u liever zelf dit boek. U zult er geen spijt van hebben. Het is heel erg gemakkelijk, want de Stichting kan ervoor zorgen. Prijs € 12,50 exclusief porto. JT (in Old Ni-js nr 44) [De roots van Jan Giesen kunt u vinden in 'Ons Familieboek' blz 375.]
 

  terug naar overzicht

 

Gildebeker als geschenk anno 1675
 
door Th.J. Kletter, Epse z d

Voor mij ligt een cahier van 32 pagina's op DIN-A4 formaat in een omslag met op pagina 1 een foto en de titel 'Gildebeker als geschenk. Anno 1675. Een speurtocht naar de herkomst'. Het is een hoogst interessant geschrift.
De auteur Theo Kletter uit Epse [Lochemseweg 11, tel 0575-4921651] was op zoek naar stamboomgegevens van een familie Van Dillen en ontdekte deze naam op een zilveren gildebeker in het Rijksmuseum te Amsterdam, samen met nog 19 namen van gildebroeders. Alle namen gaan vergezeld van het huismerk van hun familie. De beker moet omstreeks 1675 vervaardigd zijn, maar de naam van het gilde was niet bekend.
In het geschrift beschrijft de auteur hoe hij wat heeft ontdekt. Het gilde waarvoor de beker is vervaardigd, is het O.L. Vrouwegilde te Emmerik en uit de kerkregisters van de Sint-Aldegundiskerk konden alle gezinnen van de gildebroeders gereconstrueerd worden.
Het gilde blijkt een hechte broederschap te zijn, want de leden en hun vrouwen treden over en weer bij elkaar als doopgetuige op. Daarmee niet tevreden zocht de auteur zijn vondst meer relief te geven door onderzoek in het Stadtarchiv te Emmerik, het Hauptstaatsarchiv te Dusseldorf en het Rijksarchief te Arnhem. Het geheel is uitgegroeid tot een levendig brok geschiedenis, die speelt in Emmerik en omgeving.
Voor geinteresseerden is dit werk een zeldzame parel in de genealogische literatuur, niet alleen vanwege de hieronder vermelde families die ter sprake komen en de transcripties van oude charters, maar ook vanwege de methode van onderzoek.
De gildebroeders:

 1. Henrick Kuester, Ghilt-Meister
 2. Joannes Ravensteyn, Ghilt-Meister
 3. Laemert Laemers, Stathalder
 4. Ian Kemperman, Vendrich
 5. Peter Gosens
 6. Hermen Lepel
 7. Hendrick van Dillen
 8. Willem Gosens
 9. Willem Lamers
 10. Willem Coen
 11. Ian Gall
 12. Otto van de Ward
 13. Peter Emmer
 14. Ian Becker
 15. Reiner Kuiter
 16. Ian Huinick
 17. Bernt Huinick
 18. Jellis Sawaige
 19. Ian van Kerpen
 20. Bruno van Kerpen
John Thoben (in Old Ni-js nummer 41)
 
  terug naar overzicht

 

 
Archief Heerlijkheid Voorthuijzen 1327-1910
 

Het archief van de Heerlijkheid Voorthuijzen werd door onze Stichting opgespoord en geordend. De resultaten zijn inmiddels in boekvorm verschenen.
Heer van deze heerlijkheid was vanouds de Proost van het kapittel van Sint-Maarten te Emmerik. Tot de goederen van de Proostdij behoorden bezittingen en leengoederen in de verre omtrek; de meeste waren op thans Nederlands territorium gelegen. Door het Edict van Sint-Cloud van 14-11-1811 werden Kapittel en Proostdij gesupprimeerd en het Domein bracht de goederen geleidelijk onder de hamer. De laatste proost van Emmerik, Johannes Antonius Goossens, zag kans de voormalige proostdijgoederen prive te bemachtigen voor zichzelf en zijn erfgenamen. Het archief is een "Fundgrube" van bouwstenen voor de studie van allerlei historische disciplines.

Prijs € 75,00 excl. porto
 

  terug naar overzicht

 

Regesten Sint-Vitusstift Eltenberg 968-1857
 

Van de archieven van dit vermaarde Stift is in de loop van de eeuwen zeer veel verloren gegaan. De zwaarste aanslag heeft het moeten verduren in de tijd van de suppressie door Napoleon. Toch is er nog een aanzienlijke verzameling voor ons overgebleven, maar de stukken zijn op verschillende plaatsen verspreid geraakt. Een groot bestand bevindt zich in het Staatsarchief in D�sseldorf en een eveneens groot bestand in het Bisdomsarchief in Munster. Het materiaal is voor onze streekhistorie van groot belang en het is een handicap dat het zo moeilijk bereikbaar is. Wij hebben daarom het idee opgevat de bestaande regestenverzamelingen in een systeem te brengen. Er bestaan plannen er een boekwerk van te maken dat door de Emmerichter Geschichtsverein zal worden uitgegeven.

Prijs € 38,00
 

  terug naar overzicht

 

 

In wording

Leenregister De Bijvank Beek (Bergh) 1350-1541
 

In het Rijksarchief in Arnhem bevindt zich een boek genaamd "Collectie Aeswijn-Ulft" dat volgens een notitie op de laatste bladzijde is "Gevonden op Hardenbroek in den jare 1834 in een kist". De Kronijk van het Historisch Genootschap Utrecht jg 8 (1852) blz 194 spreekt over een "Handschrift op de ridderhofstad Hardenbroek [onder Driebergen Utrecht] betreffende lenen in Bergh uit de 14e, 15e en 16e eeuw". De inhoud is voor de geschiedenis van onze streek hoogst interessant. Het is een soort cartularium waarin de oorkonden (meestal leenacten) of regesten volkomen willekeurig zijn overgeschreven. Wij hebben de stukken getranscribeerd, op tijdsvolgorde geordend en voorzien van een register. Momenteel worden de stukken nog vergeleken met andere archivalia om de personen en gebeurtenissen door middel van voetnoten meer relief te geven. wij hopen in de toekomst middelen te vinden om de resultaten van ons werk in boekvorm uit te geven.
 
  terug naar overzicht

 

De kunstenaar Pater Humbert Randag OFM (1895-1965)
 
Door een toeval kwam onze Stichting een aanzienlijke hoeveelheid geschriften en vooral foto's op het spoor met betrekking tot de kunst van Pater Humbert Randag. Deze Franciscaner pater werd door zijn Orde vrijgesteld om het verkondigingswerk door middel van zijn artistieke begaafdheid te dienen. Onze verzameling heeft inmiddels zodanige vormen aangenomen dat wij in staat zijn een duidelijk beeld te scheppen van de kunstenaar en de ontwikkeling in zijn kunst tegen de achtergrond van het Rijke Roomse Leven, waarvan hij duidelijk een exponent is. De aanleiding voor dit project vormde de Kerstkaart van 1998, uitgegeven door de Actie Kinderpostzegels, waarop een fraai glas-in-lood raam stond afgebeeld uit de Sint-Janskerk van Kilder (gem Bergh). De glazen van Kilder zijn van Pater Randag.
Hij blijkt een zeer begaafd kunstenaar: de verwachting die zijn leraar R.N. Roland Holst in brieven van 1929 uitsprak - "Ik verwacht vast dat hij een kerkschilder kan worden van groote zuiverheid en werkelijke beteekenis" en "Hij kan een edel kunstenaar worden in de beste beteekenis van het woord" - is volledig uitgekomen. Wij menen dat hij niet in het vergeetboek terecht mag komen. Wij hopen de middelen te vinden om de herinnering aan Pater Randag in een boekwerk vast te leggen.
 
  terug naar overzicht

 

Transcripties en kwartierstatenboeken
 
Genealogen zal het interesseren dat onze Stichting al jaren werkt aan transcripties van genealogische bronnen en materiaal verzamelt voor het uitgeven van kwartierstatenboeken.

Schriftelijke te bestellen:

Stichting voor Genealogie en Geschiedenis
tussen Rijn en IJssel
Kellenstraat 38
7041 AL 's-Heerenberg


E-mail: info@genealogierijnijssel.nl


Home | Genealogie | Geschiedenis | Boeken | Bestellen |