ANBI

De stichting Genealogie en geschiedenis tussen Rijn en IJssel (handelend onder de naam Streekgeschiedenis de Liemers) heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) in aanvraag.
Dit biedt gunstige voorwaarden met betrekking tot het ontvangen van schenkingen en legaten.  Om deze status te verkrijgen gelden er vanaf 1 januari 2014 nieuwe verplichtingen. Onder andere zijn wij als stichting verplicht om op onze website enkele gegevens te publiceren. Dat doen we op deze pagina.

Naam
Stichting Genealogie en geschiedenis tussen Rijn en IJssel (handelend onder de naam Streekgeschiedenis de Liemers)

RSIN-nummers
In aanvraag

Contactgegevens
Stichting voor Genealogie en Geschiedenis
tussen Rijn en IJssel
Handelend onder de naam:
Streekgeschiedenis de Liemers
Secretariaat:
Kerkstraat 10
7041 AB 's-Heerenberg
E-mail: info@genealogierijnijssel.nl
Website: www.streekgeschiedenisdeliemers.nl

Bestuur
Het bestuur  van de stichting bestaat uit de volgende personen:

G.J.J. Booms - Voorzitter
W. ten Have - Secretaris
P.J. Brucker - Penningmeester
J.H.M. Hegman - Lid
B.C.J.A. Schuurman - Lid
R. Vister - Lid

Doelstelling
Het doel van de stichting is het bevorderen van de genealogie en het historisch onderzoek in de breedst mogelijk zin.

Beleidsplan uitgeoefende activiteiten

De inspanningen van de stichting zijn voor de komende periode met name gericht op het uitbrengen van boeken. De volgende boeken staan op de planning om uitgebracht te gaan worden:
- Leenregisters van de Byvanck / Kruisridders in de Byvanck
- Boek over de kunstenaar Pater Humbert Randag
- Boek over de vroegste geschiedenis van Zeddam van Ben Herfkens
- Boek (deel II) over de geschiedenis van de Liemers van A.G. van Dalen.

Beloningsbeleid
Conform de statuten ontvangen de bestuursleden voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning.

Financiele verantwoording
Hierbij verwijzen wij naar de jaarverslaggeving 2014.